CDS

Noi Module (cursuri) CDS

CDS Paris, 2024:
Două noi programe de studiu

 

Dragi Prieteni,

Suntem bucuroși să vă aducem la cunoștință deschiderea înscrierilor pentru două noi programe de studiu organizate de Centrul Ortodox Ortodox de Studii si Cercetare Dumitru Stăniloae, din Paris, în perioada martie – iunie 2024. 

La adresa deja cunoscută – www.teologie.eu – puteți găsi detaliile asupra lor, precum și formularele de înscriere. 

Așteptăm să ne (re)vedem – și auzim! 🙂 – cu bine, în sălile de curs online ale CDS Paris!

Vizitează siteul
Programe de studiu 2024
 

ETHOSUL BISERICII PRIMELOR SECOLE.
De la promisiune
spre împlinire

Imaginea Bisericii primare continuă până astăzi să fascineze sufletele și mințile creștinilor de pretutindeni, care văd în acest moment istoric, nu doar timpul fast, cel mai apropiat de evenimentele mântuitoare, ci și vârsta de aur a Bisericii, timp de rodire  autentică  a Cuvântului. Prin programul pe care-l propunem încercăm să punem în valoare modul în care pronia dumnezeiască a însoțit comunitățile creștine și le-a consolidat în primele trei secole.
Vom observa principalele  elemente ale moștenirii preluate de creștinătate și cum învățătura lui Hristos a transformat inimi și societăți. Vom explora calea convertirii, încercând să înțelegem ethosul catehumenal care pregătește sufletele pentru întâlnirea transformatoare cu Dumnezeu prin Botez. Duhul mărturiei din primele secole, înscris cu sângele martirilor transformat în izvor de viață, ne va da o înțelegere a faptului că de timpuriu creștinii au asumat chemarea de a fi în lume, dar nu din lume.
Încercând să înțelegem modul de întrupare a Bisericii în societate, vom descoperi cum harismele personaleși structurile comunitare au contribuit la consolidarea ethosului eclesial. Dezvoltarea vieții liturgice  a contribuit  și ea la  conștientizarea legăturii între ortodoxie și doxologie și a pus în armonie bogăția și diversitatea expresiilor creștine  din primele comunități.
Prin toate cele 12 întâlniri ne propunem să participăm la un efort de  reflecție  asupra ethosului Bisericii din primele secole, încercând să înțelegem lucrarea Duhului și mesajul pe care-l putem prelua în zilele noastre.

Descoperă mai multe detalii

INTERPELAREA CONTEMPORANĂ
A UMANULUI.
De la bioetică
la noile tehnologii

Frenezia mutațiilor în curs, pe fondul preocupărilor de dezvoltare a tehnologiilor într-un context concurențial tot mai globaliza(n)t, ne îndreptățeşte să resimțim secolul nostru ca fiind mai curând unul al accelerației decât al vitezei. Şi aceasta întrucât dinamica actuală, fără precedent în istorie, face ca procesul contemporan de asimilare psihologică şi socială a noului tehnologic să fie copleşit de viteza crescândă, amețitoare, cu care acesta din urmă se impune în viețile noastre. Însă nu doar ritmul ne deconcertează, cât şi, deopotrivă, amplitudinea schimbării. Capacitatea noastră de adaptare este astăzi supusă unei alerte continue.
Ne este limpede că nu putem îngurgita schimbări atât de mari fără o metabolizare (teologică) corespunzătoare, cu atât mai mult cu cât însuşi umanul pare a se afla în centrul turbionului tehnologic, interpelarea umanului petrecându-se în direcția reconfigurării / resetării / redefinirii sale.
Asimilând noul tehnologic şi ştiințific în practica cotidiană, în chip necesar coordonatele trăirii noastre se schimbă. Ba chiar, constatăm, există tendința să se modifice radical. Tehnologia actuală formatează şi redefineşte în chip neaşteptat cadrul nostru de viață, cel mai adesea cu tendință centrifugă față de coordonatele antropologiei creştine. Cu alte cuvinte, însăşi viziunea şi atitudinea noastră despre cine suntem suportă presiunea schimbării. De aici decurge o suită de interpelări care se cer întâmpinate curajos.
Cursul de față propune o suită de problematizări în domenii de cunoaştere diferite, incluzând aici pe cele specifice preocupărilor bioeticeşi până la analiza impactului mediilor virtuale, cultural, social şi economic, în contextul recent al democratizării utilizării industriale a algoritmilor IA. Ce ne interesează este impactul tuturor acestora asupra ființei noastre, asupra devenirii noastre duhovniceşti.

Descoperă mai multe detalii

SESIUNEA DE EVALUARE CDS PARIS 2024
va avea loc la Sevilia, în Spania, ăn perioada 23-25 septembrie 2024.
Participarea este deschisă cursanților
din anii academici 2022-2024 și 2023-2024.
Detaliile asupra programului și modalităților de înscriere
vor fi publicate curând pe website-ul Centrului.

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com