Părintele Mina / Père Mina

Diavolul, când vede că nu mai te poate duce la păcat, te tulbură cu trecutul.

Le diable, s’il constate qu’il ne peut plus te pousser vers le pêché , te tourmente avec le passé.