Pr Arsenie Boca

Rugãciune pentru izbãvirea de boalã / Prière pour la guérison

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeste smerita mea rugãciune pentru iertarea pãcatelor mele si ca un Îndurat, stinge cu dreapta  Ta cea atotputernicã focul ce m-a cuprins. Înceteazã-mi boala si cu milostivirea Ta ridicã-mã din patul durerii, pentru slava Numelui Tãu. Cã Tu esti Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, si Tie slavã înãltãm : Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin!

Seigneur, Jésus Christ, notre Dieu, reçois mon humble prière pour le pardon de mes péchés et comme un Miséricordieux, éteint avec Ta droite toutpuissante le feu qui me consomme. Fais cesser ma maladie et avec Ta bienveillance, relève-moi de mon lit de souffrance, pour la gloire de Ton Nom. Car Tu es le médecin de nos âmes et de nos corps, o Christ notre Dieu, et nous Te rendons Gloire : Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amin !

Din vol Pãrintele Arsenie Boca - Cãrarea Împãrãtiei si Psaltirea lui David

Ed Cristimpuri

 

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com