Sf Efrem Sirul

Rugăciunea Sf Efrem Sirul / Prière de Saint St Ephrem le Syrien

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. (o metanie)
Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău. (o metanie)
Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor.
Amin. (o metanie)

Și după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru stihuri, iarăși în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. (o închinăciune)
Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. (o închinăciune)
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă. (o închinăciune)
Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. (o închinăciune)

Și pe urmă, iarăși rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, toată, cu două închinăciuni, și la sfârșit cu o metanie mare: Doamne și Stăpânul vieții mele…


Seigneur et Maître de ma vie, l’esprit d’oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles, éloigne de moi. (une métanie)
L’esprit d’intégrité, d’humilité, de patience et de charité, accorde à ton serviteur. (une métanie)
Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni aux siècles des siècles.
Amen (une métanie)

Il y a aussi les quatre stichères suivants avec une métanie, en trois stances, donc douze métanies:
Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. (une métanie)
Seigneur, purifie-moi, pécheur. (une métanie)
Toi, Qui m’a façonné, Seigneur, sauve-moi. (une métanie)
Innombrables sont mes fautes, Seigneur pardonne-moi. (une métanie)

Et reprise de la prière et des métanies: Seigneur et Maître …

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com