Rugãciunea sotilor unul pentru altul / Prière des époux

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­­­­zeul nostru,
Cel ce ne-ai învățat ca totdeauna să ne rugăm unul pentru altul,
căci așa vom împlini legea Ta și ne vom arăta vrednici de mila Ta,
caută cu îndurare și păzește de vrăj­mașii văzuți și nevăzuți pe soțul meu (soția mea),
pe care mi l-ai dă­ruit (mi-ai dăruit-o) a petrece împreună până la moarte.
Dăruiește-i sănătate și deplină înțelepciune,
ca să-și poată îndeplini datoriile după voia și po­runcile Tale.
Ferește-l (o) de ispitele pe care n-ar fi în stare să le poarte.
În­tărește-l (o) în dreapta credință și în dragoste desă­vâr­șită,
ca să lucrăm îm­preună faptele cele bune
și să ne tocmim viața după sfintele Tale așezări și po­runci.
Că a Ta este stăpânirea și pu­terea în veci. Amin.


Seigneur Jésus Christ, notre Dieu,
Qui nous a enseigné que nous devons toujours prier les uns pour les autres,
car ainsi nous satisfaisons Ta loi,
et nous serons trouvés dignes de Ta miséricorde,
considère avec compassion
et sauvegarde mon époux (épouse),
que Tu m’as accordé(e)
afin de passer notre vie ensemble, jusqu’à la fin.
Donnez-lui la santé et la parfaite sagesse
d’accomplir ses devoirs
en suivant Ta volonté et Tes commandements.
Protégez-la (le) de la tentation
qu’il (elle) ne pourrait pas être en mesure de supporter.
Renforcer la (le) dans la foi orthodoxe
et dans la perfection de l’amour,
afin que nous puissions œuvrer ensemble
dans de bonnes actions
et aligner notre vie sur Tes Saints Commandements.
Car à Toi appartiennent la souveraineté et la puissance
dans les siècles des siècles.
Amen!

Version française Claude Lopez-Ginisty
https://acathistes-et-offices-orthodoxes.blogspot.com/2009/07/priere-des-epoux.htmlhttps://acathistes-et-offices-orthodoxes.blogspot.com/2009/07/priere-des-epoux.html

Versiunea românã
https://doxologia.ro/rugaciune/rugaciunea-sotilor-unul-pentru-altul

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com