IPS Iosif POP

Să contribuim pentru cumpărarea unui teren al Mitropoliei / Contribuons à l’achat d’un terrain pour notre Métropole !

Lettre de Mgr Joseph - Scrisoarea IPS Iosif

Pentru donații se pot folosi următoarele conturi:
1. Titularul contului: Metropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et MeridionaleAdresa titularului: 1 boulevard du Général Leclerc, 91470 Limours, FranceIBAN: FR76 1020 7000 0323 2153 9283 024BIC : CCBPFRPPMTGBanca: Banque Populaire – Rives de Paris
Pentru persoanele care au domiciliul fiscal în Franța și doresc o chitanță fiscală pentru deducerea din impozit donațiile se fac în contul DORF:2. Titularul contului: UNION DIOCESAINE ORTHODOXE Adresa titularului: 1 boulevard du Général Leclerc, 91470 Limours, FranceIBAN: FR76 1751 5006 0008 0022 6699 412 BIC: CEPAFRPP751
Vă rugăm să menționați în cazul transferului: “Don MOREOM achat immobilier”

Pour les dons vous pouvez utiliser un des comptes ci-dessous:
1. Titulaire du compte: Metropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et MeridionaleAdresse: 1 boulevard du Général Leclerc, 91470 Limours, FranceIBAN: FR76 1020 7000 0323 2153 9283 024BIC : CCBPFRPPMTGBanque Populaire – Rives de Paris
Pour recevoir un reçu fiscal:2. Titulaire du compte: UNION DIOCESAINE ORTHODOXE Adresse: 1 boulevard du Général Leclerc, 91470 Limours, FranceIBAN: FR76 1751 5006 0008 0022 6699 412 BIC: CEPAFRPP751
Avec la mention: “Don MOREOM achat immobilier”Vous pouvez par la suite demander un reçu fiscal à: tresorier.doyenne@mitropolia.eu

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com