Sf Grigore de Nazianz / St Grégoire de Nazianz

Sf Grigore de Nazianz / St Grégoire de Nazianz

Să devenim şi noi ca Hristos fiindcă şi El S-a făcut ca noi. De dragul Lui, să ne îndumnezeim şi noi, așa cum El a luat firea omenească. El şi-a însușit ce e mai rău ca să ne dea nouă ce este mai bun. El S-a sărăcit pentru ca să ne îmbogățească pe noi prin sărăcia Lui. A luat chip de rob ca să ne slobozească pe noi. S-a coborât pe sine ca să ne înalte pe noi. A rezistat ispitelor pentru ca şi noi să putem învinge. A suferit înjosire ca să ne slăvească pe noi. A murit ca să ne mântuiască şi S-a înălțat ca să ne ridice înspre El, pe noi care căzuserăm atât de jos prin păcat.

Soyons comme Christ, car Il s’est fait comme nous. Par amour pour Lui, devenons Dieu car Lui s’est fait homme. Il a pris le pire pour nous donner le meilleur. Il s’est appauvri pour nous enrichir pas Sa pauvreté. Il a pris la forme d’esclave pour que nous puissions nous réjouir de la liberté. Il est descendu pour que nous puissions monter. Il a résisté aux tentations pour que nous puissions triompher. Il a souffert le déshonneur pour nous glorifier. Il est mort pour nous sauver et il est monté aux cieux pour nous tirer vers Lui, nous qui sommes tombés si bas à cause du pêché.

www.pemptousia.gr

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com