Sf Grigore Palama

Sfantul Grigorie Palama – Saint Gregoire Palamas

“Mântuitorul Se schimbă la Față nu primind ceea ce nu avea, nici preschimbându-se în ceea ce nu era, ci descoperindu-Se ucenicilor Săi ceea ce era, deschizând ochii lor şi făcându-i din orbi, văzători. Lumina Schimbării la Față a Domnului nu este aşadar circumscrisă şi nici nu se desparte, nici nu cade în puterea simţurilor, deşi a fost văzută cu ochi trupeşti şi pentru puţină vreme, în
strâmtorarea de pe vârful muntelui, însă, precum s-a spus s-au mutat slujitorii Domnului de la trup la duhul, prin prefacerea simțurilor pe care a lucrat-o în aceştia însuşi Duhul Sfânt.” (Sfântul Ierarh Grigorie Palama)
(+) Schimbarea la Față a Domnului

Le Seigneur S’est transfiguré non pas en recevant quelque chose qu’il n’avait pas, non pas devenant quelqu’un qu’il n’était pas avant, mais en faisant voir Ses disciples ce qu’Il est, en ouvrant leurs yeux et en les rendant des non-voyants en voyants. La Lumière de la Transfiguration n’est pas circonscrite et n’est pas séparée de Dieu, elle ne tombe pas sous l’emprise des sens, même si elle a été, pour un court laps de temps, aperçue en haut de la montagne; mais ce sont les serviteurs du Seigneur qui sont passés depuis leur corps vers l’esprit, par un changement de leurs sens, opéré par l’Esprit Saint.

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com