Sf Ioan-Gura-de-Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur / Saint Jean Chrysostom

Nici prea mult, nici prea puțin
Mulți oameni se împărtășesc o dată în an; alții de două ori; alții de mai multe. La cine să ne uităm? La cei care vin o dată, de multe ori sau de puține ori? Nici la cei care vin doar o dată, nici la cei care vin adesea, ci la cei care se apropie de Sfântul Potir cu inima curată și cu o viață fără cusur. Acești oameni se pot împărtăși tot timpul.
 
Ni souvent, ni rarement
Beaucoup de personnes communient une fois par an; d’autres deux fois; d’autre plus souvent. À qui doit-on prendre exemple? Ceux qui viennent une fois par an, très souvent ou rarement? Ni à ceux qui communient une fois par an, ni à ceux qui viennent souvent, mais à ceux qui se rapprochent du Saint Calice avec un cœur pur et une vie irréprochable . Ces personnes peuvent communier tout le temps.
 
Neither a lot nor a little
Many people take communion once a year; others twice; others more. Which of them should we applaud? Those who partake once a year, many times or a few? Neither those who take communion once nor those who do so frequently, but those who approach the Holy Chalice with a pure heart and an irreproachable life. People like that can take communion all the time.
Saint John Chrysostom

www.pemptousia.gr

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com