Sf Irineu de Lyon

Sfântul Irineu / Saint Irénée de LYON

“…Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui” (loan 7, 38). Domnul lisus Hristos anunță clar acea libertate care distinge Noul Testament şi noul Vin care este pus în burdufuri noi, adică, credinţa care este în
Hristos, prin care El a proclamat Calea dreptăţii care izvorăşte din deşert şi râurile Duhului Sfânt în ţinut uscat, pentru a da apă aleșilor lui Dumnezeu, pe care i-a primit, pentru ca aceştia să aducă lauda Lui.
+) Sfântul Sfințit Mucenic Irineu

« …Celui qui croit en Moi, selon ce que dit l’Ecriture, des fleuves d’eau vive découleront de son sein. »(Jean 7:38) Le Seigneur Jesus Christ nous annonce clairement cette liberté qui délimite le Nouveau Testament et le Nouveau Vin, qui est mis dans des nouvelles gourdes, c’est à dire la foi en Christ, par laquelle Il à désigné la Voie de la justice qui trouve sa source dans le désert et les fleuves du Saint Esprit sur la terre desséchée , afin d’abreuver les élus de Dieu, pour que ceux-ci Lui proclament la gloire.

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com