SfSerafimSarov

Sfântul Serafim de Sarov / Saint Seraphim de Sarov

Dacã Domnul îngăduie ca omul sa fie încercat de boală, Domnul îi va și da puterea de a o purta. Cei care își duc suferința cu răbdare și mulțumire către Dumnezeu vor fi încununați ca niște mucenici și luptători. Așa cum ceara nu poate primi pecetea până când nu este încălzită și înmuiată, tot așa și sufletul omului nu poate primi pecetea virtuții până nu este încercat cu munca și boala.

Si le Seigneur permet que l’homme soit tourmenté par les maladies, Il va donner aussi la force de les porter. Ceux qui souffrent leur maladies avec patience et reconnaissance envers Dieu seront couronnés comme martyrs et soldats . Comme la cire ne peut pas accepter un sceau que si elle est réchauffée, de même notre âme ne peut pas supporter le sceau de la vertu que si elle est éprouvée par les labeurs et les maladies.

 If the Lord allows people to be tormented by sicknesses then He’ll give the strength to bear them. Those who suffer illness with patience and gratitude to God are crowned as martyrs and strivers. Just as wax can’t accept a stamp unless it’s first warmed and softened, so the soul can’t take upon it the stamp of virtue unless it’s tested with labors and illnesses.
Saint Seraphim of Sarov

www.pemptousia.gr

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com