SfVasileCelMare

Sfântul Vasile cel Mare / Saint Basile le Grand

Sfântul Vasile cel Mare spunea că dacă lumea ar posti,

„…nu s-ar mai face arme, n-ar mai fi războaie, tribunale şi închisori. Postul i-ar ajuta pe toţi să se înfrâneze, nu numai de la mâncare, ci să izgonească iubirea de arginţi, lăcomia şi orice vicleşug. Postul ne face asemenea cu îngerii”

Saint Basile le Grand nous disait que si tout le monde rentre dans le Carême:

« … il n’y aurait plus fabrication d’armes, il n’y aurait plus des guerres, des tribunaux et des prisons. Le Carême aiderait tous à se contrôler , pas seulement pour la nourriture, mais pour chasser la gourmandise, la soif d’argent et tout artifice. Le Carême nous rend semblables aux anges.

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com