SfApostoliPetru_Pavel

Sfinții Apostoli Petru și Pavel / Saints Apôtres Pierre et Paul

“7… fiţi aşadar cumpăniţi la minte şi privegheaţi în rugăciuni,
8 înainte de toate avându-vă’ntre voi iubire arzătoare, fiindcă ea, iubirea, acoperă mulţime de păcate.
9 Fiţi primitori de oaspeţi unii către alţii, fără să murmuraţi.
10 Fiecare după darul pe care l-a primit, slujiţi-vă unii altora ca nişte buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu:
11 Dacă cineva vorbeşte, cuvintele să-i fie ca ale lui Dumnezeu; dacă cineva slujeşte, slujba să-i fie ca din puterea pe care i-o dă Dumnezeu; pentru ca’ntru toate să fie Dumnezeu slăvit prin Iisus Hristos, Căruia Îi este slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin!”
1 Petru, 4,7-11

“7…Montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir prier.
8 Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l’amour couvre une multitude de péchés.
9 Pratiquez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer.
10 Mettez-vous, chacun selon le don qu’il a reçu, au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variée en ses effets.
11 Si quelqu’un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu ; si quelqu’un assure le service, que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus Christ, Dieu soit totalement glorifié, lui à qui appartiennent gloire et domination pour les siècles des siècles. Amen!”

 

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com