Sfintii_7Arhangheli180x260

Sfintii Arhangheli / Saints Archanges

Prin îngeri, Dumnezeu lucrează curățirea, luminarea si unirea cu El a tuturor făptuirilor: “Frumusețea lui Dumnezeu, ca unul ce este simplu, bun si desăvârșit, nu are nici un amestec, ci ea comunică din propria ei lumină fiecăruia, după vrednicie, şi-l desăvârșește prin taina cea dumnezeiasca, făcând pe fiii Perfecțiunii asemenea cu chipul ei neschimbător” (Dionisie Areopagitul, Ierarhia cereasca, III,1).

Par l’intermédiaire des anges, Dieu accomplit la purification, l’illumination et l’unité de tous les êtres : “La beauté de Dieu, qui est Simple, Bon et Parfait, n’a pas de mélange, elle communique de sa propre lumière envers chacun, selon ses mérites, pour le parfaire par les mystères divins, en rendant les fils de la Perfection semblables à Son image immuable” (Denys l’Aréopagite, Hiérarchie céleste, III,1)

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com