SfCosmaDamian

Sfinții Cosma și Damian / Saints Côme et Damien

Rugăciune către Sfinţii Mucenici şi Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
Slăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinereţile voastre, nu numai meşteşugul doctorilor aţi învăţat, ci mai ales har neîmpuţinat al tămăduirii tuturor bolilor aţi primit de la Dumnezeu. Pentru aceasta, şi pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziţi-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la învăţătură povăţuiţi-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind vieţuirii voastre, să afle nu numai cele pământeşti, ci mai ales să sporească în cucernicie şi în credinţa cea dreaptă. Celor ce zac de boală şi s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credinţă fierbinte şi rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiţi-le cu cercetarea voastră cea milostivă şi de minuni făcătoare; aşijderea şi pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puţinătate de suflet şi în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriţi-i în răbdare şi îndrumaţi-i ca să priceapă sfânta şi desăvârşita voie a lui Dumnezeu în ce ne priveşte şi să se facă părtaşi ai harului mântuitor al lui Dumnezeu. Pe toţi cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiţi-i de bolile cele crunte, şi apăraţi-i de moartea năprasnică, şi cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziţi-i neclintiţi în dreapta credinţă şi ajutaţi-i în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda şi a slăvi numele cel preasfânt şi de mare cuviinţă al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

Saints Anargyres et thaumaturges, Côme et Damien! En adorant le Christ depuis votre jeune âge, vous avez appris non seulement l’art de la médicine, mais surtout la grâce de guérir toutes les maladies. Ainsi, écoutez-nous, qui nous prosternons devant votre icône. Accompagnez les enfants qui demandent votre aide dans leur apprentissage, afin qu’en vous suivant, ils puissent trouver non seulement les choses nécessaires dans le monde, mais surtout qu’ils acquirent la vraie foi. A ceux qui souffrent dans les maladies, qui ont perdu l’espoir de l’aide humaine mais qui s’empressent de vous chercher avec une foi fervente et avec des prières incessantes, accordez leur la guérison par votre intercession miraculeuse; aussi pour ceux qui sont piégés dans le désespoir et la détresse à cause des souffrances, avec la grâce que Le Seigneur vous a accordé, renforcez-les dans la patience et l’écoute de la volonté de Dieu , afin qu’il puissent participer à la grâce salutaire de Dieu. Que ceux qui vous invoquent régulièrement soit épargnés des lourdes maladies, de la mort intempestive et que par votre intercession auprès du Seigneur, qu’ils soient renforcés dans la vraie foi et la santé spirituelle, afin qu’accompagnés par vous ils soient dignes dans les siècles à venir de louer le nom très Saint du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amin.

Sfintii Zilei / Saints du jour


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com